TERMINSKI KOLEDAR - TERMINKALENDER
2016 -2017
N A P O V E D I - A N K Ü N D I G U N G E N

Na tem mestu bomo objavljali napovedi prireditev, ki so načrtovane v Mladinskem domu. Seznam rezervacij za telovadnico pa najdete na tej posebni spletni strani. >>>
Tim Mladinskega doma

Hier werden Veranstaltungen angekündigt, die im Jugendheim stattfinden. Eine Gesamtübersicht der Turnsaalreservierungen finden sie auch auf einer gesonderten Internetseite. >>>
Das Team des Jugendheimes

 
vvvv
vv
Ponedeljek/Montag, 22.05.2017, 13.45

Pobeg v knjižnico / Ausflug in die Bibliothek (4)
podrobnejše informacije/Nähere Informationen >>>

Org.: A. Majetić, sodelavka SŠK/Mitarbeiterin der Studienbibliothek, vzg./Erz. Vesna, vzg./Erz. Urška
Nadaljni termini/weitere Termine: 12.6.2017, 26.6.2017
 
vvvv
vv
Četrtek/Donnerstag, 08.06.2017, 10.00

Zaključek bralne značke/Abschlussveranstaltung der Aktion "Leseabzeichen"

Org.: Slovenska študijska knjižnica
vvvv
vv
Ponedeljek/Montag, 12.06.2017, 13.45

Pobeg v knjižnico / Ausflug in die Bibliothek (5)
podrobnejše informacije/Nähere Informationen >>>

Org.: A. Majetić, sodelavka SŠK/Mitarbeiterin der Studienbibliothek, vzg./Erz. Vesna, vzg./Erz. Urška
Nadaljni termini/weitere Termine: 26.6.2017
 
vvvv
vv
Sreda/Mittwoch, 14.06.2017, 14.00

Zaključek sezone /Saisonabschluss
košarkarske tekme, igre, žrebanje, druženje, piknik
Basketballspiele, Spiele, Glückshafen, geselliges Beisammensein, Picknick

Org. Košarkarski klub KOŠ
vvvv
vv
Od ponedeljka do srede/von Montag bis Mittwoch, 19. - 21.06.2017

Filmska delavnica / Filmworkshop
podrobne informacije sledijo/genauere Informationen folgen

Org.: Filmski krožek "MD"
vvvv
vv
Petek/Freitag, 23.06.2017, 08:00-18:00
Sobota/Samstag, 24.06.2017, 08:00-19:00
Nedelja/Sonntag, 25.06.2017, 08:00-13:00
telovadnica/Turnsaal

United World Games
Košarkarske tekme/Basketballspiele

Org.: Košarkarski klub KOŠ
vvvv
vv
Ponedeljek/Montag, 26.06.2017, 13.45

Pobeg v knjižnico / Ausflug in die Bibliothek (6)
podrobnejše informacije/Nähere Informationen >>>

Org.: A. Majetić, sodelavka SŠK/Mitarbeiterin der Studienbibliothek, vzg./Erz. Vesna, vzg./Erz. Urška
 
vvvv
vv
Torek/Dienstag, 27.06.2017

Zaključni koncerti/Abschlusskonzerte
15:30, 1. skupina/Gruppe
17:30, 2. skupina/Gruppe
Org.: Glasbena šola - oddelek Mladinski dom

 
vvvv
vv
Sreda/Mittwoch, 28.06.2017

Zaključni koncerti/Abschlusskonzerte
15:30, 3. skupina/Gruppe
17:30, 4. skupina/Gruppe
Org.: Glasbena šola - oddelek Mladinski dom

 
vvvv
vv

Četrtek/Donnerstag, 29.06.2017

Celodnevna domska ekskurzija - Ganztagsexkursion
podrobne informacije sledijo/genauere Informationen folgen

Org.: vzg./Erz.: Aljoša
 
vvvv
vv
vv

Rezervacije telovadnice: Pregled>>>

 

Seznam, poročila in slikovno gradivo minulih prireditev
Šolsko leto 2016/2017>>>
Šolsko leto 2015/2016 >>>