TERMINSKI KOLEDAR - TERMINKALENDER
2016 -2017
N A P O V E D I - A N K Ü N D I G U N G E N

Na tem mestu bomo objavljali napovedi prireditev, ki so načrtovane v Mladinskem domu. Seznam rezervacij za telovadnico pa najdete na tej posebni spletni strani. >>>
Tim Mladinskega doma

Hier werden Veranstaltungen angekündigt, die im Jugendheim stattfinden. Eine Gesamtübersicht der Turnsaalreservierungen finden sie auch auf einer gesonderten Internetseite. >>>
Das Team des Jugendheimes

 
vvvv
vv
Petek/Freitag, 21.04.2017, 10.00

Obisk iz Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik iz Hrastnika
Besuch der Schüler und Schülerinnen aus der Grundschule Hrastnik

Predstavitev in ogled/Vortrag und Besichtigung

Org. Blajs J. ravn./Dir.

 
vvvv
vv
Ponedeljek/Montag, 24.04.2017, 13.45

Pobeg v knjižnico / Ausflug in die Bibliothek
podrobnejše informacije/Nähere Informationen >>>

Org.: A. Majetić , sodelavka SŠK/Mitarbeiterin der Studienbibliothek, vzg./Erz. Vesna, vzg./Erz. Urška
Nadaljni termini/weitere Termine:
8.5.2017, 22.5.2017, 12.6.2017, 26.6.2017
 
vvvv
vv
Sreda/Mittwoch, 26.04.2017, 18.00

Seja Delovne skupnosti privatnih dvojezičnih vrtcev
Sitzung der ARGE zweisprachiger privater Kindergärten

Org.: Delovna skupnost/Arbeitsgemeinschaft
 
vvvv
vv
Četrtek/Donnerstag, 27.04.2017, 14.30
seminarska soba/Seminarraum 120

za nišješolke in nižješolce/für SchülerInnen der Unterstufen

pogovor na temo/Gespräch zum Thema
"INTERNET & SOCIAL MEDIA" (2.del/2. Teil)

Mag.a Petra Strohmaier-Sturm
medijska svetovalka/Medienberaterin

Org.: Mladinski dom/Jugendheim

 
vvvv

Četrtek/Donnerstag, 27.04.2017, 19:00, na odru/auf der Bühne

Turnir pikado - Dartturnier

Org.: vzg./Erz.: Aljoša
 
vvvv
vv
vv

Rezervacije telovadnice: Pregled>>>

 

Seznam, poročila in slikovno gradivo minulih prireditev
Šolsko leto 2016/2017>>>
Šolsko leto 2015/2016 >>>