TERMINSKI KOLEDAR - TERMINKALENDER
2017 -2018
N A P O V E D I - A N K Ü N D I G U N G E N

Na tem mestu bomo objavljali napovedi prireditev, ki so načrtovane v Mladinskem domu. Seznam rezervacij za telovadnico pa najdete na tej posebni spletni strani. >>>
Tim Mladinskega doma

Hier werden Veranstaltungen angekündigt, die im Jugendheim stattfinden. Eine Gesamtübersicht der Turnsaalreservierungen finden sie auch auf einer gesonderten Internetseite. >>>
Das Team des Jugendheimes

 
vvvv
vv
Četrtek/Donnerstag - Petek/Freitag, 23.8.2017 - 24.08.2017

48. Seminar za vzgojitelje zamejskih domov (Murska Sobota)

48. Vorbereitungsseminar für ErzieherInnen (Murska Sobota)

Org.: Skupnost dijaških domov in Zavod za šolstvo RS

 
vvvv
vv
Ponedeljek/Montag - Petek/Freitag, 28.8.2017 - 1.09.2017

13. Košarkarski tabor/13. Basketballcamp
podrobnejše informacije še sledijo/nähere Informationen folgen
Org.: Šporna akademija KRONA in Košarkarski klub KOŠ/Sportakademie KRONA und Basketballklub KOŠ

 
vvvv
vv
Od ponedeljka do srede/von Montag bis Mittwoch
4.9.2017 - 6.9.2017, 08.00 - 16.30
Priprave vzgojiteljskega zbora za novo šolsko leto
Vorbereitungen des Erzieherkollegiums für das neue Schuljahr
Org. Mladinski dom/Jugendheim

vvvv
vv
Nedelja/Sonntag, 10.09.2017, 14.00 - 15.00
14.00
Prihod in vselitev na novo sprejetih dijakinj in dijakov

Check-in für neuaufgenommene Schülerinnen und Schüler
15.30
Informativni sestanek za starše in novinke/novince
Informationssitzung für Eltern und Neunakömmlinge
od/ab 16:00
Prihod in vselitev dijakinj in dijakov, ki so bili tudi v preteklem šolskem letu v domu
Check-in für Schülerinnen und Schüler, die auch im vergangenen Schuljahr Bewohner des Jugendheimes waren.
Org. Mladinski dom/Jugendheim

vvvv
vv
vv

Rezervacije telovadnice/Turnsaalreservierungen: Pregled/Übersicht>>>

 

Seznam, poročila in slikovno gradivo minulih prireditev
Verzeichnisse, Berichte und Fotos von vergangenen Veranstaltungen:
Šolsko leto-Schuljahr 2016/2017>>>
Šolsko leto-Schuljahr 2017/2018>>>